Tile

O nás

LASTOFUS je ryze česká společnost sídlící v  Litvínově, v  areálu společnosti SCHOELLER CENTRUM s.r.o., ve kterém je zaměstnáno více než 600 lidí.
Zabýváme se poskytováním kvalifikovaných pracovníků podle měnících se potřeb trhu. Vedle zámečnických, svářečských a potrubářských profesí pro elektrotechnický, strojírenský, chemický, stavební a automobilový průmysl, na něž se specializujeme, zajišťujeme i personál pro výrobní a pomocné práce.
Naše společnost má ve výše uvedených oblastech dlouholeté zkušenosti a máme k  dispozici větší počet pracovníků, kteří splňují ty nejpřísnější požadovaná kritéria na odbornost a potřebnou certifikaci pro výkon práce v  uvedených odvětvích.
Pro lepší představu si dovoluji uvést krátký přehled realizovaných zakázek, na nichž se naše společnost účastnila:

  • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov – výstavba nového potrubí v  rámci rekonstrukce potrubního mostu při technologické zarážce,
  • UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – výměna armatur, svářečské a zámečnické práce technologického celku Etylénové jednotky Petrochemie při technologické zarážce,
  • Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Olomouc – repase důlního rypadla a důlního pásového dopravníku,
  • Mondi Štětí a.s., Štětí – výstavba nového potrubí v  areálu společnosti,
  • Reis Robotics ČR – strojírenství ČR spol. s  r.o. (KUKA Industries ČR spol. s r.o.), Chomutov – svářečské práce
  • PREOL, a.s., Lovosice – svářečské a zámečnické práce při technologické zarážce v  areálu LOVOCHEMIE
V  současné době jsme, jako subdodavatelé, oslovováni ze strany několika tuzemských i nadnárodních společností, k  zajištění prací, které spadají i do portfolia Vaší firmy.  Z  tohoto důvodu si Vám dovoluji nabídnout možnost spolupráce přímo mezi našimi společnostmi. Každá firma se může potýkat s neočekávaným personálním
nedostatkem. Nejčastější příčiny tohoto nedostatku mohou být sezónní výkyvy v poptávce, zvýšená nemocnost zaměstnanců, doba dovolených, ale především náhlý jednorázový nárůst potřeby pracovních sil. A právě to jsou situace, kdy společnost Lastofus je pro Vaší firmu tím pravím řešením.
Při využití našich služeb  končí vaše práce specifikací požadavků, které na budoucího zaměstnance máte. Poté vám již přijdeme představit nejvhodnější uchazeče.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin
Facebook